Вівторок, Червень 22

Необхідність планування ринкової стратегії підприємств

Прагнення дістати прибуток спонукає підприємства виходити на міжнародний ринок. Попри присутність чинника непевності в новому середовищі, підприємство прагне нарощувати свою присутність на світовому ринку. Для досягнення ефективної підприємницької діяльності на зовнішньому ринку потрібно застосовувати стратегічне планування.

Три рівні планування ринкової стратегії підприємства:

  1. Глобальний рівень, де планування здійснюється у довгостроковому аспекті та визначаються важливі для підприємства цілі.
  2. Стратегічний рівень, де планування здійснюється на рівні керівництва і дає уявлення про варіанти розвитку підприємства.
  3. Фактичний рівень, де планування зосереджується на визначенні заходів, необхідних для вирішення питань ефективного використання ресурсів при реалізації глобальних цілей на тих ринках, де діє підприємство.

Планування стратегії підприємства попереджує несприятливий вплив зовнішніх чинників. Надважлива його функція – прогнозування майбутнього. Складність економічних явищ і процесів у світовому господарстві й посилення впливу зовнішніх чинників на підприємства роблять стратегічне планування обов’язковою умовою господарської діяльності.

Діяльність підприємства залежить трьох типів розвитку:

  •  проникнення на ринок;
  • розширення ринку збуту;
  • розробка нового продукту чи товару.

Проникнення на ринок передбачає збільшення розмірів продажу товарів на нових ринках. Воно здійснюється шляхом збільшення кількості товарів, посилення стимулювання збуту, зниження ціни, приваблювання покупців товарів конкурентних підприємств. Розширення ринку збуту передбачає збільшення розмірів продажу шляхом виходу з дієвими товарами на нові ринки.

Розробка нового товару передбачає розробку і пропозицію нових товарів та послуг на ринки.
Комплексний розвиток підприємства можливий, коли сфера діяльності займає міцні позиції, підприємство має на меті одержання додаткового прибутку шляхом здолання конкурентів та посилює контроль за діяльністю постачальників.

Comments are closed.

Send this to a friend