Вівторок, Червень 22

Батько менеджменту Анрі Файоль та його принципи адміністративного управління

Анрі Файоль, вважається «батьком наукового менеджменту». Об’єктом його інтересів стала організація в цілому, крім того, він вивчав і описував управлінську.

Для обґрунтування класичного напрямку у Анрі Файоля існували певні передумови у вигляді осмислення величезного особистого досвіду. З 1888 року протягом 40 років він керував великою гірничовидобувною компанією «Коломбо», яку очолив, коли та була близькою до фінансового краху, а покинув процвітаючою, що займає провідні позиції в світі.

Функціонування будь-якої організації він зводив до наступних основних видів діяльності: технічної, тобто здійснення виробничого процесу; комерційної, що полягає в закупівлі всього необхідного для створення товарів і послуг і збуті готової продукції; фінансової, пов’язаної із залученням, збереженням і ефективним використанням коштів; бухгалтерської, що полягає в проведенні статистичних спостережень, інвентаризацій, складання балансів; адміністративної, покликаної впливати на працівників; функції захисту життя, особистості та власності людей.

Глибоко осмисливши закономірності функціонування організації, Анрі Файоль сформулював знамениті 14 принципів адміністративного управління, які зберігають своє значення і до сьогодні. Ось як вони звучать в його інтерпретації:

 1. Поділ праці. Мета поділу праці – збільшувати обсяг і підвищувати якість виробництва при витраті тих же зусиль.
 2. Влада – відповідальність. Влада – має право віддавати розпорядження та має силу, що змушує підкорятися. Влада пов’язана відповідальностю, тобто санкції – нагороди або штрафи, які супроводжують її дії.
 3. Дисципліна – це покора, старанність, манера тримати себе, зовнішні знаки поваги, проявлені відповідно до встановленого між підприємством і його службовцями угодою. Стан дисципліни цілком залежить від його керівників.
 4. Єдність розпорядження. Службовцю надає накази один начальник … Ні в одному з випадків не буває пристосування соціального організму до дуалізму розпорядження.
 5. Єдність керівництва. Тобто, один керівник і одна програма для сукупності операцій, що мають одну і ту саму мету.
 6. Підпорядкування приватних інтересів загальним. Цей принцип говорить, що на підприємстві інтереси службовців, або групи службовців, не повинні ставати вище інтересів підприємства.
 7. Винагорода персоналу. Винагорода персоналу є оплата виконаної роботи. Вона повинна бути справедливою і по можливості задовольняти персонал підприємства, наймача і службовця.
 8. Централізація. Централізація – це система управління, добра чи погана сама по собі: вона може бути прийнята або відкинута в залежності від тенденцій у керівника і від обставин, але існує завжди.
 9. Ієрархія. Ієрархія є ряд керівних посад, починаючи з низьких і закінчуючи високими.
 10. Порядок. Загальновідома формула матеріального порядку: певне місце для кожної речі і кожна річ на своєму місці.
 11. Справедливість. Для того, щоб заохочувати персонал до виконання своїх обов’язків, треба ставитися до нього доброзичливо.
 12. Постійність складу персоналу. Плинність персоналу є одночасно причиною і наслідком поганого стану справ. Проте, зміни в складі неминучі: вік, хвороби, відставки, смерть порушують склад соціальної освіти.
 13. Ініціатива. Ініціативою називається можливість створення і здійснення плану.
 14. Корпоративний дух. Спілка – це велика сила, а вона є результатом гармонії персоналу.

Анрі Файоль був ключовою фігурою в історії менеджменту. Файоль вперше піддав серйозному науковому аналізу не тільки роботу інших, а свої власні обов’язки і зони відповідальності. Він розглянув свої адміністраторські обов’язки з неупередженістю настільки ж цінною, як і рідкісною.

Comments are closed.

Send this to a friend