Вівторок, Червень 22

Застосовування нульової ставки податку на прибуток

Державна фіскальна служба України надала роз’яснення щодо постанови Кабінету Міністрів України № 592 «Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України» від 09.08.2017 р., яка набула чинності 15 серпня 2017 року.

ДФСУ у своєму листі від 04.09.2017 р. № 23407/7/99-99-15-02-01-17 роз’яснила основні моменти застосовування нульової ставки податку на прибуток із поданням спрощеної податкової декларації.

Отже, якщо в період застосування нульової ставки платник податку на прибуток у будь-якому звітному періоді досягнув показників щодо отримання щорічного обсягу доходів та середньооблікової кількості працівників або розміру щомісячної заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає визначеним критеріям Податкового кодексу України, то цей платник повинен оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою 18%.

Платники податку, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують і вносять до бюджету авансовий внесок із податку відповідно до порядку сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток під час виплати дивідендів та сплачують податок на прибуток за ставкою 18% за звітний податковий період, у якому здійснювалися нарахування та виплата дивідендів.

Крім того, спрощена податкова декларація з податку на прибуток складається платниками щороку за результатами кожного звітного (податкового) періоду, у якому застосовується нульова ставка цього податку, за формою, затвердженою Постановою № 592. У разі відсутності підстав для застосування нульової ставки платники подають декларацію з податку на прибуток підприємств за основною формою, затвердженою наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897.

При переході на нульову ставку податку на прибуток підприємств платники повинні дотримуватись таких умов:

  1. дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не повинен перевищувати трьох мільйонів гривень;
  2. розмір нарахованого за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати;
  3. одному з критеріїв:
  • створені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
  • діючи, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їхнього утворення пройшло менш ніж три роки) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 oci6;
  • які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 oci6.

Comments are closed.

Send this to a friend