Понеділок, Березень 27

Мотивація праці в різних країнах світу

Актуальне питання щодо досвіду розвинених країн в галузі мотивації праці в умовах ставлення та розвитку ринкових відносин.

Існує достатньо велика кількість мотиваційних теорій, які дозволяють заохочувати персонал. Різниця в підходах до мотивації праці між Україною і та іншими країнами полягає в тому, що, окрім фінансової сторони, за кордоном помітна роль відводиться нематеріальним засобам мотивації. Іноземні менеджери з управління персоналом дотримуються висновку про те, що співробітники – головна цінність компанії.

“Говорять, що мотивація триває недовго. Що ж, свіжість після ванни – теж. Тому піклуватися про них варто щодня”Зіг Зиглар

Найбільш поширеними в світі моделями систем мотивації праці є японська, американська, французька, англійська, німецька, шведська моделі.

Японська модель характерна випередженням зростання продуктивності праці щодо зростання рівня життя населення, в тому числі рівня заробітної плати. Основний мотив – високопродуктивність праці в Японії, тобто зайнятість, просування по служби, рівень оплати й умови праці, відносини керівництва та співробітників.

Американська модель базується на підтримці підприємницької активності та збагачення найбільш активної частини населення. Основний мотив – оплата праці, погодинна система оплати праці. Зараз в США практикується нова система оплати праці, заробітна плата залежить не тільки від виробітку, а також від рівня зростання кваліфікації та кількості освоєних професій. За освоєння додаткової професії робітник отримує певну кількість балів, набравши необхідну суму, можна отримати надбавку до зарплати. Перевагою даної системи є підвищення мобільності робочої сили на підприємстві, зростання задоволеності працею та ін.

Німецька модель забезпечує як економічний добробут, так і соціальні гарантії. Така модель акцентується на інтересі як однієї людини, так і інтереси суспільства. Ринкове господарство Німеччини називають соціальним, тому що країна створила рівні умови для всіх жителів та захисту мало забезпечених верст населення.

Шведська модель мотивації праці схильна до збагачення приватної власності та ринкового регулювання у виробничій сфері. В основу закладено принципи високої соціальної захищеності населення, повної зайнятості й вирівнювання доходів. Є і негативі фактори такої моделі мотивації: висока соціальна захищеність людини в Швеції стала негативно впливати на трудову активність населення та є причиною зниження трудової мотивації людей

Мотивація праці у Великобританії – це широке поширення партнерських відносин між підприємцями й робітниками. Проявляється така модель в участі персоналу у власності, прибутку і прийнятті рішень на підприємствах.

Висновок – використання якісного механізму мотивації праці робить істотний вплив на результативність роботи бізнесу: покращується якість продукції, впроваджуються нові методи, ефективно використовуються потенціали працівників, що підтримує імідж і якість підприємств.

Comments are closed.

Send this to a friend