Понеділок, Березень 27

Як підприємцю оформити працівника?

Будь-яка фізична особа підприємець має право наймати працівників на роботу. Якщо працівники неоформлені, то виникнуть штрафні санкції. З 1 січня 2017 року штраф становить 96 тис. грн за кожного неофіційно оформленого співробітника, відповідно до ч.1 абз. 2 статті 265 Кодексу законів про працю. Тому потрібно знати, як правильно оформлювати працівників.

Оформлення працівника
Для того, щоб найману особу допустити до роботи, потрібно укласти трудовий договір. Головні умови, які потрібно визначити в договорі, це – термін його дії, права та обов’язки сторін, їхня відповідальність, оплата праці, відпустки та визначення графіку роботи та відпустки. Якщо в договорі не визначають терміни, то він вважається укладеним на безстроковій основі. Всі умови сторони визначають за взаємною згодою у відповідності до ч.3 статті 21 КЗпП.

Що потрібно для правильного оформлення працівника?

Необхідні документи та відомості
Щоб укласти з майбутнім працівником договір про трудові відносини, останній повинен надати такі документи (за нормами ст. 24 КЗпП):

 •  Паспорт
 • Трудова книжка
 • Дипломи про закінчення вищої освіти (середньої, спеціальної)
 • Медична довідка

Приватний підприємець не може укладати договір з працівником, в якого є протипоказання за станом здоров’ям і це підтверджує відповідний медичний висновок. Без підпису однієї із сторін, також не можна допускати працівника до роботи.

Трудовий договір ФОП з працівником, що потрібно вказати?

 • Дата укладення
 • Дані підприємця (П.І.Б., номер облікової картки платника податків, місце проживання, паспортні дані)
 • Дані працівника (П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, паспортні дані)
 • Термін дії договору
 • Посадові обов’язки працівника
 • Умови оплати праці
 • Встановлений робочий графік
 • Умови про щорічну оплачувану відпустку

Сторони погоджують між собою заробітну плату. Розмір повинен бути не меншим за встановлений законом про державний бюджет мінімум. Якщо працівник виконує роботу неповний день або за сумісництвом, то зарплата розраховується за відпрацьований час. Краще для підприємця вести журнал обліку трудових договорів та нумерацію укладених договорів. Це полегшить ведення трудових договорів для ФОП та при звітуванні до ДФС.

Повідомлення податкової служби про прийняття на роботу працівника
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», підприємець повинен повідомити фіскальну службу про прийняття до себе на роботу нового співробітника. Повідомлення здійснюється за формою, яка встановлена постановою. Бланк форми потрібно заповнити та надати уповноваженому органу до моменту виходу працівника до роботи.
Повідомляти слід фіскальну службу, в якій обліковується ФОП, як платник ЄСВ.

У Постанові № 413 від 17.06.2015 року встановлені також способи направлення повідомлень.
Подання форм можливо декількома способами: особисто до територіального відділення, надіслати поштою чи в електронному вигляді (для цього потрібен електронний цифровий підпис, який можна отримати через спеціальні сервісні центри). Важливо пам’ятати, що фіскальну службу треба повідомляти про кожного працівника, якого наймаєте до себе працювати ФОП.

Форма повідомлення заповнюється так:

 • підприємець зазначає свій номер облікової картки платника податків;
 • П.І.Б. працівника, якого приймає до себе на постійне або тимчасове місце роботи;
 • дані про номер облікової картки платника податків найманого робітника;
 • дані документу, на підставі якого укладається з фізичною особою трудовий договір: номер та дата наказу або розпорядження ФОП.

Приймаючи на роботу на неповний робочий день, підприємець також повинен повідомити про це фіскальну службу, видати наказ та укласти договір, в якому зазначити умови про сумісництво.

Comments are closed.

Send this to a friend